De wedstrijd

  1. Kids Run

De kids run voor kinderen jonger dan 8j. is gratis. De start is voorzien om 14u00

2.  4-km

Start om 14u30 – Martelarenplaats / Kerkdreef

Parcours:

3.  7-km

Start om 15u00 – Martelarenplaats / Kerkdreef

Parcours:

4.  14-km

Start om 15u00 – Martelarenplaats / Kerkdreef

Parcours: 2 x het parcours van de 7-km