Uitslagen

Berekening uitslag – klassement

De uitslag van de marathon van Lubbeek wordt berekend via een puntenregeling als volgt. De aankomstplaats bij de 4, 7 en 14 km-loop van elke manche wordt vermenigvuldigd met 100. Dit resultaat moet gedeeld worden door het aantal deelnemers aan de start van de loop van deze manche. (vb 15de aan de aankomst op 288 deelnemers: 15 x100 :288 = 5,208) Er wordt rekening gehouden met 3 decimalen. Voor de eindrangschikking van het criterium per afstand, wordt rekening gehouden met de 3 beste resultaten van de loper. Er moet dus minstens worden deelgenomen aan 3 wedstrijden om gerangschikt te kunnen worden. De winnaars zijn diegene met de minste totaalpunten van 3 manches.